Raunas pils tornis

Raunas pils tornis

Raunas pilsdrupu tornis līdz mūsdienām ir saglabājies ar virkni arhitektoniskajiem elementiem, kas torņa apmeklētājiem varētu šķist interesanti. Tornis celts pēc galvenā korpusa ārējo sienu izveides. Torņa otrajā un trešajā stāvā varēja nokļūt pa torņa sienās izbūvētu starpeju. Torņa logailu vietas un izmēri, mainoties laikmetiem, būtiski pārveidotas. Pie vienas no torņa logailām saskatāmas interjera apdares pēdas – vairākkrāsu gleznojuma pēdas. Torņa stāvi apkurināti ar kamīniem, par ko liecina sienās saglabājušies dūmvadu kanāli. Sākotnēji torņa griestus veidoja ķieģeļu velves, bet vēlāk tās aizstāja koka griesti. Tāpat, arī pašas telpas tika sadalītas mazākās. Tornī vairākās vietās redzamas liecības par velvju izbūvi, uz sienām apskatāmi apmetumu fragmenti. Būtiski atzīmēt, ka 21. gadsimta sākumā izbūvētās koka konstrukcijas neatbilst sākotnējam torņa stāvu līmenim.

Tūrisma objekti