Raunas pils starpejas

Raunas pils starpejas

Raunas pilsdrupās ir saglabājušies divu starpeju posmi. Starpejas pils mūros bija izbūvētas pārvietošanās vajadzībām starp pils korpusiem vai tornī. Tās bija ejas, kas atradās starp diviem mūriem, kur viens mūris bija ārējā siena, bet otrs mūris – iekšējā siena. Viena no Raunas pilsdrupās saglabātajām starpejām atrodas galvenās pils tornī no pirmā stāva uz otro stāvu. Daļēji saskatāms arī posms, kas veda no otrā stāva uz trešo stāvu. Otrs starpejas posms saglabājies pils Dienvidaustrumu korpusa ārējā sienā un bija domāts, lai nokļūtu gan uz pils Dienvidu ēku, kā arī uz trešo jeb aizsardzības stāvu. Starpejas Latvijas pilsdrupās saglabājušās maz, jo tās ir vienas no trauslākajām vietām mūrī. Sienas, kas veido starpejas ir salīdzinoši plānas, tāpēc, brīdī, kad pils paliek bez jumta, starpeju posmi ir tie, kas sabrūk visātrāk.

Tūrisma objekti