Rauans Brivibas piemineklis

Raunas Brīvības piemineklis

Raunas Brīvības pieminekļa pirmsākumi meklējami 1929. gada 21. augustā, kad Cēsu pilsētas galva un Cēsu apriņķa priekšnieks uz apspriedi saaicināja redzamākos Raunas pagasta sabiedriskos darbiniekus, aicinot godināt brīvības iegūšanu un celt pieminekli Raunā.

1929. gada 13. oktobrī tika sasaukta sapulce, kurā piedalījās dažādu Raunas sabiedrisko organizāciju pārstāvji, izveidojot Raunas un apkārtnes atbrīvošanas pieminekļa komiteju.

Sarežģītākais un laikietilpīgākais komitejas uzdevums bija pieminekļa celtniecībai nepieciešamo naudas līdzekļu vākšana. Tika vākti ziedojumi, rīkoti bazāri, loterijas, sarīkojumi, teātra izrādes, kā arī izsūtīti personīgi aicinājumi dažādām organizācijām – ziedot lielākas naudas summas.

Piemineklim derīgu akmeni atrada apmēram 4 km no Raunas centra, netālu no Lorenčiem. Smago akmeņu pārvietošana uz Raunu bija grūts uzdevums. Tikmēr komiteja strādāja arī pie pieminekļa laukuma izveides. 1932. gada pavasarī komiteja noorganizēja piemiņas ozolu alejas stādīšanu pieminekļa laukumā. Katrs iestādītais ozols ir piemiņa kādam Brīvības cīņās bojā gājušam Raunas draudzes loceklim. Zem katra iestādītā ozola ieraka pudeli ar bojā gājušā karavīra vārdu un īsiem biogrāfiskiem datiem.

1932. gada 19. jūlijā notika svinīgs pieminekļa pamatakmens likšanas pasākums. Pieminekļa pamati ierakti apmēram 10 pēdu dziļumā, kopā ar svinīgi parakstītu aktu, monētām, laikrakstiem un citiem priekšmetiem.

1933. gada 20. augustā notika Raunas Brīvības pieminekļa atklāšanas svētki. Pēc pieminekļa atklāšanas, tas kļuva par vienu no Raunas sabiedriskās un kultūras dzīves centriem un Raunas simboliem. Visi lielākie Raunas pagasta svētki un notikumi līdz pat 1940. gadam tika organizēti pie Brīvības pieminekļa.

Padomju gados Raunas Brīvības piemineklis tika saglabāts, taču iznīcināts tika uz pieminekļa esošais uzraksts “Dievs, svēti Latviju”. Šajā laikā pasākumi pie pieminekļa nenotika, tā teritorija bija aizaugusi ar krūmiem. Neskatoties uz to, ka pasākumi pie pieminekļa netika rīkoti, piemineklis ir redzams ļoti daudzās padomju laikā tapušajās fotogrāfijās. Tas skaidrojams ar to, ka pieminekļa laukuma teritorijā esošās kāpnītes bieži tika izmantotas fotografējot kopbildes.

Pateicoties Latvijas Tautas frontes Raunas grupas aktīvistiem un iedzīvotāju saziedotajiem naudas līdzekļiem, 1989. gada pavasarī tika veikta pieminekļa tīrīšana, teritorijā esošo kāpņu labošana un vēsturiskā uzraksta “Dievs, svēti Latviju” atjaunošana.

Tūrisma objekti