Raunas centrs un PSRS vaditaja Nikitas Hruscova vizite

Raunas centrs un PSRS vadītāja Ņikitas Hruščova vizīte

1959. gada 11. jūnijā Raunu un Raunas pagasta kolhozu “Sarkanais Oktobris” apmeklēja Padomju Savienības vadītājs Ņikita Hruščovs (1894 – 1971) un Vācijas Demokrātiskās Republikas valdošās Vācijas Sociālistiskās Vienības partijas pirmais sekretārs Valters Ulbrihts (1893 – 1973).

Precīzs augsto amatpersonu vizītes mērķis nav zināms, taču ticamākā versija ir tieši par Raunas pagasta kolhoza “Sarkanais Oktobris” apmeklējumu, kam bija labi rādītāji republikas kontekstā un spēcīgas tradīcijas tīršķirnes liellopu audzēšanā un piena ražošanā. 1957. gadā kolhozs piedalījās Vissavienības lauksaimniecības izstādē Maskavā, izrādot kolhozā audzētos tīršķirnes liellopus. Savukārt, Raunas ciema koris pārstāvēja Padomju Latvijas latviešu literatūras un mākslas dekādē Maskavā 1955. gada nogalē.

Vietējo iedzīvotāju stāstos visspilgtākās atmiņas bijušas tieši no gatavošanās viesu sagaidīšanai. Raunā un pa ceļam no Rīgas uz Raunu tika krāsotas māju fasādes un sētas, uzbērti jauni ceļi, veidotas jaunas šosejas, kā arī ciema grausti un viduslaiku pils tornis aplikts ar stalažām, imitējot rekonstrukciju procesu. Slimnīcas telpas tika izremontētas, pacientiem izsniedza jaunas gultas veļas, traukus. Savukārt svinīgajā mielastā klāja galdus ar speciāli no Rīgas vestiem labumiem, ko vietējos veikalos nebija iespējams dabūt.

Tūrisma objekti