Lauktehnika

Lauktehnika

Vairāk kā 30 gadu garumā Raunas Lauktehnika bija lielākais Raunas pagasta rūpniecības uzņēmums – spēcīgs un produktīvs. Plašā Raunas Lauktehnikas teritorija izveidota vietā, kur kādreiz atrādās Raunas pilsmuižas saimniecības ēkas. Vēl līdz pat 20. gadsimta 40. – 50. gadiem šajā teritorijā bija saglabājušās divas lielas paralēli stāvošas muižas klētis-noliktavas, starp kurām atradās aptuveni 1 ha liels laukums.

Raunas Lauktehnika apkalpoja 15 kolhozus, 8 padomju saimniecības, Priekuļu izmēģinājumu un selekcijas staciju, Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu u.c. Uzņēmumā strādāja vairāk kā 400 darbinieku. Lauktehnikā darbojās vairāki ražojosi cehi: traktoru remonta cehs, tēraudliešanas cehs, kur izgatavoja deficīta detaļas, virpu remonta cehs, dīzeļdegvielas aparatūru remonta cehs, kabeļu cehs, kas bija viens no pelnošākajiem cehiem, kokapstrādes cehs, nestandarta iekārtu izgatavošanas cehs, kas izgatavoja iekārtas pēc individuāla pasūtījuma.

Tūrisma objekti