Raunas pils apmetumi un dumu kanali

Raunas pils apkure un dūmu kanāli

Raunas pils aktīvās izmantošanas periodā tika apkurināta ar krāsnīm. Par tām liecina vairākās pils sienās saglabājušās dūmkanālu vietas, kas izbūvētas mūra iekšpusē. Kamīni vai krāsnis bija izvietotas telpu stūros, ar divām malām pieslēdzoties mūra sienai. Par krāšņu un kamīnu izmantošanu daudz liecības iegūtas arheoloģiskajospētijumos, kur atrasti krāsns glazētu podiņu fragmenti un vienā gadījumā ir izdevies vienu krāsns podiņu restaurēt tā, kā tas izskatījies 17. gadsimtā izmantošanas laikā. Galveno korpusu pirmajā un stāvā un pagrabstāvā arheologiskā izpēte nav notikusi, tāpēc nav iespējams precīzi noteikt vai Raunas pilī galvenās otrā stāva telpas apsildītas ar viduslaikiem tipisko hipokausta apkures sistēmu jeb siltgaisa krāsnīm. Pieļaujams, ka šāda sistēma eksistējusi, jo galveno korpusu sienās ir redzamas dūmkanālu vietas, kas izbūvētas no pagraba līdz pat trešā stāva līmenim. Hipokausta sistēma darbojās ar krāsns palīdzību, kas bija izbūveta saimniecības stāvā un virs tās bija atsevišķā kamera, kas pildīta ar laukakmeņiem. Kurinot krāsni, akmeņi sakarsa un siltums no tiem pa atsevišķiem kanāliem nokļuva augstāk izbūvētajās telpās un pa lūkām grīdās tās sasildīja.

Tūrisma objekti