Raunas macitajmuiza

Raunas mācītājmuiža

Šobrīd Raunas mācītājmuižā ierīkots sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Pansija Rauna”. Par šīs vietas senumu liecina fakts, ka mācītājmuižas teritorijā atrodas vēlā dzelzs laikmeta senkapi un viduslaiku kapsēta ar krustakmeni, kas ir vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis.

Pirmās ziņas par Raunas mācītājmuižu ir no 1601. gada Vidzemes arklu revīzijas. No 1658. līdz 1664. gadam Raunas mācītājmuižā dzīvoja mācītājs Jānis Reiters (1632 – 1695/97). Viņš bija latviešu izcelsmes luterāņu mācītājs Vidzemē, poliglots, valodnieks un tulkotājs. Viņš izdevis tēvreizi 40 valodās, kā arī latviešu valodā pārtulkoja daļu no Bībeles.

Visticamāk, ka Raunas mācītājmuiža nopostīta Lielā Ziemeļu kara laikā, jo zināms, ka 1718. gadā muižas dzīvojamā ēka atjaunota. 1726. gadā 27. novembrī Raunas mācītājmuiža nodega, bet tā pašā gada vasarā lielā steigā tika uzcelta jauna dzīvojamā ēka no zaļiem kokiem, kā rezultātā jau ap 1740. gadu mācītājmuiža bija sliktā stāvoklī.

No 1791. līdz 1793. gadam mācītāja Johana Gotharda Langevica laikā uzbūvēja jaunu divstāvu mācītāja dzīvojamo māju no akmeņiem, ko mēs daļēji varam redzēt arī šodien. Laika gaitā tā vairākas reizes pārbūvēta, tomēr nav zaudējusi savu pievilcību. Netālu no dzīvojamās mājas atrodas unikāla 18. gadsimta klēts ar lieveņa arkādi, kā arī pārvaldnieka jeb rentnieka māja, kas celta klasicisma stilā.

Cēsu kauju laikā 1919. gada 22. jūnijā igauņu karspēks iešāva degbumbas Raunas mācītājmuižas ēkās, kur bija izvietots landesvēra štābs. Izcēlās ugunsgrēks, kas iznīcināja 10 no 16 Raunas mācītajmuižas ēkām. Baznīcas arhīvu no sadegšanas izglāba Raunas mācītāja Ādama Jendes sieva Elza Margarēta Jende (1877-1967), kura vēlāk kļuva pazīstama ka ievērojama etnogrāfe un Rīgas Latviešu biedrības bibliotekāre.

Mācītājmuižas komplekss savu vēsturisko sūtību zaudēja 1944. gadā. 1945. gadā šeit iekārtoja veco ļaužu pansionāts, kuru slēdza 2015. gada pavasarī, iemītniekus pārceļot uz citiem pansionātiem. Pateicoties Raunas draudzes neatlaidībai, jau 2015. gada rudenī pansionātu atjaunoja, un tas atsāka darbību kā nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Pansija Rauna”.

Tūrisma objekti