Jana Cimzes piemineklis

Jāņa Cimzes piemineklis

Jānis Cimze dzimis 1814. gadā Raunas draudzes Cimzas pusmuižā. Jau no 14 gadu vecuma strādājis par mājskolotāju. No 1836. gada līdz 1838. gadam J. Cimze mācījās  Veisenfelsas skolotāju seminārā Vācijā, pēc tam ceļoja pa Rietumeiropu un klausījās lekcijas Berlīnes universitātē. 1839. gadā J. Cimzi pieņēma par skolotāju Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārā Valmierā, bet sākot ar 1849. gadu semināru pārcēla uz Valku, lai seminārā varētu sagatavot skolotājus gan Vidzemes latviešu, gan igauņu daļai. No 1864. gada oficiālos dokumentos J. Cimzi godāja par semināra direktoru. Savos darba gados viņš izaudzināja 431 skolotāju.

Pateicoties J. Cimzes pedagoga un mūziķa talantam, semināristi ieguva nopietnas zināšanas mūzikā. 1843. gadā pēc viņa iniciatīvas seminārā pirmo reizi Latvijā sāka pievērsties četrbalsīgas dziedāšanas izkopšanai. Līdz ar daudzbalsīgās dziedāšanas izplatīšanos radās repertuāra problēmas, tāpēc J. Cimze sāka vākt dziedāšanai piemērotas dziesmas. No 1872. līdz 1881. gadam viņš izdeva astoņas “Dziesmu rotas” daļas.

1989. gada 20. jūnijā Raunas centrā atklāja tēlnieka Romualda Getauta veidoto pieminekli ievērojamākajam novadniekam, latviešu pedagogam, tautas dziesmu vācējam un harmonizētājam, ērģelniekam, latviešu kora mūzikas pamatlicējam un profesionālās mūzikas aizsācējam Jānim Cimzem (1814 – 1881). J. Cimze apglabāts Valkas Lugažu kapsētā.

Tūrisma objekti