Strada krogs / Raunas pienotava

Strada krogs / Raunas pienotava

Savu nosaukumu Strada krogs ieguvis no vecā krodzinieka vārda – Pētera Strada. Pēteris Strada bija tautās nemīlēts krodzinieks, jo dažādi apmānījis klientus, zemniekiem aizdevis naudu un prasījis atpakaļ ar lieliem procentiem. Raunā krogs atrodas jau kopš 17. gadsimta, jo redzams zviedru laika kartēs, taču precīzs ēkas celšanas datums nav zināms. 

Strada kroga ēka saistīta arī ar Raunas pienotavas vēsturi. 1910. gadā Raunā tika nodibināta piensaimnieku biedrība, kur pārstrādāja pienu un ražoja sviestu, taču Pirmā pasaules kara rezultātā pienotavas darbs pilnībā apstājās. Pēc kara pienotavas darbība tika atjaunota, izīrējot telpas J. Rihtera kopmoderniecībai Raunā, naudas līdzekļu trūkuma dēļ. J. Rihters noteica nemainīgas un zemas iepirkuma cenas par ko piensaimnieki bija neapmierināti. Lai mainītu šo situāciju, vietējie piensaimnieki apvienojās un 1924. gadā nodibināja vēl vienu biedrību “Raunas-Baižkalna piensaimnieku biedrību”, kas atvēra savu tvaika pienotavu bijušā Strada kroga ēkā Raunas centrā un ierīkoja augstas kvalitātes sviesta apstrādes iekārtas. Jau gadu pēc atvēršanas jaunā pienotava izvirzījās par saimnieciski veiksmīgāko visā Cēsu apriņķī, pārspējot pārējās 45 apriņķa pienotavas gan saņemtā piena rādītājos, gan saražotā sviesta apjomos.

1938. gada 10. jūnijā postošā ugunsgrēkā cieta vairākas Raunas centra ēkas, tajā skaitā arī Raunas pienotava bijušā Strada krogā. Neskatoties uz zaudējumiem, Raunas-Baižkalna piensaimnieku sabiedrība vienojās ar Raunas patērētāju biedrību par jaunas, plašākās ēkas celtniecību, 25 000 Ls sedzot no piensaimnieku sabiedrības līdzekļiem. Jauno ēku atklāja jau 1939. gada septembrī ar plašu un svinīgu sarīkojumu, bet 1940. gada janvārī pienotavas ēkas telpās piensaimnieku biedrība atklāja piena produktu veikalu.

Tūrisma objekti