Raunas pils pagalms

Raunas pils pagalms

Pils pagalms veidots gareni izstiepta taisnstūra formā. Tā platums ir 11 metri un garums 37 metri. Pils pagalmā varēja nokļūt pa pils pagalma vārtiem. Ienākot pagalmā, pie pretējās sienas un sienām abās pusēs bija izveidotas akmens galerijas. Akmens galerijas bija āra gaitenis, kas izbūvēts otrā stāva līmenī, no kura varēja nokļūt pils otrā stāva telpās. Zem galerijas bija izvietotas ieejas pils pirmajā stāvā, kur atradās saimniecības telpas un ieejas pils pagrabos. Pagalmu klāja vidēja lieluma akmeņu veidots bruģa segums, kurā joprojām saskatāmas no slīpiem akmeņiem liktas ūdens notekas vietas.

Tūrisma objekti