Raunas Staburags

Raunas Staburags

Vienā no mazākajiem dabas liegumiem Latvijā, 21,65 ha, atrodas Raunas Staburags. Raunas Staburags ir ģeoloģisks objekts – saldūdens kaļķiežu krauja. Tas ir viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem ne vien Vidzemē, bet visā Latvijā.

Raunas Staburags veidojies pazemes ūdeņiem plūstot caur nogulumu slāņiem, kur ūdens piesātinās ar kaļķi, un, izplūstot virszemē, tas uzkrājas pazemes ūdens izplūdes vietās, kur sastopamas zāles stiebru, lapu, sūnu, koksnes atliekas, kas pārkaļķojas un tādā veidā rodas porainais kaļķiezis jeb šūnakmens. Kaļķieži sākuši veidoties pirms 8000 gadiem un to veidošanās process turpinās joprojām. Pēc Daugavas Staburaga appludināšanas līdzīga veida kaļķiežu kraujas ar pāri plūstošiem avotiem, bez Raunas Staburaga Latvijā vairs nav.

Liegums šajā teritorijā izveidots 1987. gadā, lai aizsargātu Raunas Staburagu un īpaši reti sastopamo Alpu Kreimuli. Pastāv versija, ka Alpu Kreimule šeit pārstādīta no Daugavas Staburaga 1965. gadā, kad Pļaviņu HES celtniecības laikā appludināja Daugavas Staburagu. Vietējie cilvēki atceras, ka vēl 20.gs. 80. gados šis augs bijis sastopams uz Staburaga, tomēr vēlākos gados tas vairs nav konstatēts.

Tūrisma objekti