Par projektu un mobilo gidu

2019. gadā Raunas novada dome (tagad Smiltenes novada pašvaldība) kopā ar Rundāles novada pašvaldību (tagad Bauskas novada pašvaldība) sāka īstenot Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektu “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, LV-RU-052). Projekta mērķis: paaugstināt Rundāles un Raunas teritoriju pievilcību, stimulējot aktīvāku un efektīvāku esošo resursu (kultūras un vēstures mantojums, vietējā sabiedrība, uzņēmējdarbība) izmantošanu ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma attīstīšanai.

Viena no aktivitātēm, kas tika īstenota projekta ietvaros, bija mobilā tūrisma gida izstrāde, kas Raunas apmeklētājiem ļauj doties ceļojumā laikā un izzināt Raunas vēsturi. Noskenējot QR kodu iespējams atgriezties pagātnē un piedzīvot Raunas pils pagalma pārvērtības, uzzināt Raunas apskates objektu, kā arī apskatīt vēsturiskās fotogrāfijas.

Kopējais projekta budžets ir EUR 649 814. Projekta līdzfinansējums no Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ir EUR 584 832,60. Smiltenes novada pašvaldības projekta budžets EUR 197 762,00. Projekta līdzfinansējums Smiltenes novada pašvaldības aktivitātēm no Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ir EUR 177 985,80.

Projekta vadītāja:

Laine Baha, Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja (tālr. +371 66927526, e-pasts: [email protected])

Projekta vadītāja Smiltenes novadā:

Ieva Plētiena, Raunas muzeja vadītāja (tālr. +371 28728377, e-pasts: [email protected] un [email protected] )

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta  vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību  un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.