Raunas pasts

Raunas pasts

Ēka Cēsu ielā 6 ir Raunas pasts. 1938. gada jūnijā Raunas centru piemeklēja postošs ugunsgrēks, kā rezultātā nodega vecā Raunas pasta un sakaru nodaļas ēka Strada krogā. Gada laikā pēc ugunsgrēka tika celta jauna pasta ēka, tomēr ēku līdz galam nepabeidza, jo sākās Otrais pasaules karš. Pasta ēkas “tornītī”, kur šodien redzams apaļš logs, sākotnēji bija paredzēts liels pulkstenis. Netika pabeigta līdz galam arī iekštelpu labiekārtošana. Pasta ēkas otrajā stāvā atradās dzīvokļi pasta priekšniekam un darbiniekiem.

Darbs pasta kantorī tika organizēts sekojoši – pa labi no parādes durvīm bija operāciju zāle, kur pieņēma maksājumus, pārdeva avīzes, aploksnes, pieņēma paciņas, telegrammas, bet pa kreisi – telefona centrāle, kur bija iespējams pieteikt sarunas, lai kādu sazvanītu. Kad saruna bija pieteikta, tad telefoniste savienoja un teica: “Jums būs saruna!”. Ņemot vērā šo darba specifiku, telefonistes varēja arī sarunas noklausīties, ko daža telefoniste arī piekopa, tādā veidā uzzinot par slepenām mīlas dēkām. Ap 1967., 1968. gadu Raunas pasta un sakaru nodaļā tika ieviesta automātiskā telefona centrāle.

Katrā pagastā bija savs atbildīgais sakaru tehniķis, kurš pārzināja konkrētu telefona līnijas posmu. Ja bija kāds bojājums līnijā, telefona stabos vai vados, tad tāpat kā glābšanas dienests jebkurā diennakts laikā un jebkuros apstākļos sakarniekiem vajadzēja tikt uz bojājuma vietu.

Tūrisma objekti