Otra pasaules kara krituso Padomju karaviru kapi

Otrā pasaules karā kritušo Padomju karavīru kapi

Otrā pasaules karā kritušo Padomju armijas karavīru kapi pēc Otrā pasaules kara izveidoti par Raunas pagasta kolhoza “Sarkanais Oktobris” līdzekļiem. Šeit apglabāti 220 Padomju armijas karavīri, kuri krituši Otrā pasaules kara laikā kaujās pie Siguldas. Raunas pagastā 1944. gadā kaujas nenorisinājās, taču uz šejieni veda ievainotos karavīrus no Siguldas apkārtnes. Ievainotos izvietoja Raunas skolas ēkā, kur atradās kara hospitālis, kā arī vietējo iedzīvotāju privātmājās un Raunas slimnīcā.

Zināms, ka šobrīd redzamais piemineklis nav sākotnēji uzstādītais. Pēc pieminekļa apraksta, kas sastādīts 20. gadsimta 70. gados, ir zināms, ka sākotnēji uzstādītais piemineklis pēc izmēriem ir bijis mazāks un uz pieminekļa bija iekalts teksts latviešu un krievu valodās: “Slava varoņiem, kas krituši par mūsu padomju Dzimteni”. Kapos atradās 11 piemiņas plāksnes ar kritušo karavīru vārdiem. 20. gadsimta 70. gados tapušajās fotogrāfijās redzams, ka pieminekļa izskats krasi atšķiras no tā, ko mēs varam redzēt šodien, taču nav precīzi zināms, kurā laikā notikusi pieminekļa maiņa.

Tūrisma objekti